แบบฟอร์มสมัครงาน

**กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง

ตำแหน่งงาน *
เงินเดือนที่ต้องการ  บาท

ประวัติส่วนตัวผู้สมัคร

ชื่อ - สกุล *
ที่อยู่ *
เบอร์โทรศัพท์ * E - mail *
วันเดือนปีเกิด        เพศ ชาย หญิง
สถานภาพสมรส โสด สมรส หย่าร้าง
ส่วนสูง / น้ำหนัก ส่วนสูง ซม. น้ำหนัก กก.
เชื้อชาติ/ศาสนา เชื้อชาติ ศาสนา
สถานภาพทางการทหาร
แทรกภาพ ไฟล์ภาพ (30 KB, jpg)
  **ชื่อรูปควรเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หากมีรูปถ่ายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ประวัติการศึกษา / ความสามารถพิเศษ

จบการศึกษาจาก ปีที่จบการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย
 
จบการศึกษาจาก ปีที่จบการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย
 
1. ภาษาอังกฤษ ระดับ ดีมาก ดี พอใช้
2. ภาษา (ระบุ). ระดับ ดีมาก ดี พอใช้
3. ภาษา (ระบุ) ระดับ ดีมาก ดี พอใช้
 
สามารถขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์/รถจักรยานยนต์
ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์/รถจักรยานยนต์
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงาน(ปี)
บริษัท 1
เริ่มงานวันที่ ถึงวันที่
ตำแหน่ง เงินเดือน บาท
รายละเอียดงานที่ทำ
 
ประสบการณ์ทำงาน(ปี)
บริษัท 2
เริ่มงานวันที่ ถึงวันที่
ตำแหน่ง เงินเดือน บาท
รายละเอียดงานที่ทำ
 

ตำแหน่งที่น่าสนใจ

Export Sales Engineer 1 ตำแหน่ง
Accounting Manager 1 ตำแหน่ง
Mold Engineer / Leader 1 ตำแหน่ง
HRD Specialist 1 ตำแหน่ง
ช่างซ่อมบำรุง (หลายอัตรา) หลาย ตำแหน่ง
Design Engineer 1 ตำแหน่ง
Production Operator 10 ตำแหน่ง
QC Operator 5 ตำแหน่ง
Diecasting Supervisor 1 ตำแหน่ง

อีกหนึ่งช่องทาง ท่านสามารถส่งใบสมัครมาได้ทางไปรษณีย์

แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3/14 หมู่ 2 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ บ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย ระยอง 21120