กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
22.06.2561
กิจกรรมปลูกปะการังและปล่อยปูม้าคืนสู่ทะเล (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2)
17.04.2557
สนับสนุนจัดงานประเพณีสงกรานต์และแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2557
09.04.2557
สนับสนุนของที่ระลึกในการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2557
16.02.2557
สนับสนุนการจัดงานชกมวยการกุศล "ศึกละหารใหญ่การกุศล"
25.01.2557
สนับสนุน บัตรชมการแสดงลำตัด คณะหวังเต๊ะ
23.01.2557
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดสร้างต่อเติมอาคารห้องทันตกรรม
10.01.2557
สนับสนุนของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2557 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
10.01.2557
สนับสนุนของที่ระลึก (เสื้อโปโล จำนวน 15 ตัว) ให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ
30.11.2556
ร่วมกิจกรรม CSR กับสมาคม maiA - กิจกรรม เสียเหงื่อ เพื่อน้อง
07.11.2556
กิจกกรม บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ฟิลิปปินส์
23.09.2556
SDT ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระมนูญธรรมวัตร (หลวงพ่อสาคร มนูโญ)
  • กิจกรรมภายในองค์กร