กิจกรรมภายในองค์กร
30.06.2558
โครงการ SDT ร่วมใจบริจาคโลหิต ประจำปี 2558

บริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง (ปรเทศไทย)จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยองและธนาคารเลือด โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้นภายในโรงงาน ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 จากพนักงานของบริษัทฯ