กิจกรรมภายในองค์กร
29.10.2558
จัดกิจกรรมวัน Safety Energy & CSR Day ประจำปี 58

แผนก EHS,MT และ CSR ร่วมกันกิจกกรมวัน Safety Energy & CSR Day ประจำปี 58 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 - 15.00น. ณ ลานอนกประสงค์ หน้าแผนก FS เพื่อให้พนักงาน ได้รับความรู้ข่าวสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม พลังงาน และการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยจัดฐานในการร่วมสนุกจำนวน 5 ฐาน ดังต่อไปนี้

  1. ฐานที่ 1 ปาลูกโป่ง ให้ความรู้ในด้านยาเสพติด
  2. ฐานที่ 2 Bingo ให้ความรู้เรื่องการจัดสถานที่ทำงานให้น่าอยู่
  3. ฐานที่ 3 ปาเป้า ให้ความรู้เรื่องการสัญลักษณ์ความปลอดภัย
  4. ฐานที่ 4 คัดแยกขยะ ให้ความรู้ใเรื่องการคัดแยกขยะ
  5. ฐานที่ 5 CSR เกี๊ยวกร๊อบบ กรอบ ให้ความรู้เรื่องการสร้างงาน สร้างอาชีพ
  6. ฐานที่ 6 พลังงาน ให้ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานทำได้อย่างไรบ้างในโรงงาน

ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้ความร่วมมือจากหลายแผนก เพื่อมาให้ความรู้ ความเข้าใจและให้ความสนุกสนานแก่พนังงาน ภายในงานนอกจากมีการมีความสนุกสนานแล้ว ยังมีการแจกของรางวัลมากมาย และจับรางวัลหางบัตรให้กับพนักงานที่เข้าร่วมฐานได้ครบด้วย