กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
20.10.2559
ร่วมพธีกล่าวถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

บริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 8.45 น. ณ บริเวณสนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง