วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัท Sanko มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม Diecasting ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ในทุกด้าน จนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้าของบริษัทให้เป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพและบริการจากลูกค้าอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  • สร้างความเป็นเลิศในทุกๆด้าน
  • นำเทคโนโลยีใหม่ นวัตกรรมใหม่มาใช้ในเรื่องการออกแบบ การพัฒนากระบวนการผลิต
  • นำศักยภาพและความสามารถของพนักงานในองค์กรร่วมสร้างเครื่องหมายการค้าให้ได้ภายในปี 2562