ธุรกิจของบริษัท
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
และชิ้นส่วนสังกะสีฉีดขึ้นรูปตามคำสั่งซื้อของลูกค้า
โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งประกอบด้วยอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรม รถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ ธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จะมีข้อได้เปรียบจากยอดการสั่งซื้อค่อนข้างแน่นอนเนื่องจากการสั่งซื้อ ชิ้นส่วนของยานยนต์รุ่นหนึ่ง (Model) มักจะเป็นการสั่งซื้อชิ้นส่วนจนกระทั่งยานยนต์รุ่นนั้นเลิกการผลิตซึ่งจะใช้เวลาส่วนใหญ่ ประมาณ 3 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการผลิตชิ้นส่วนประกอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชิ้นส่วนประกอบกล้องถ่ายวิดีโอ และชิ้นส่วนประกอบระบบสื่อสารภายใน (Intercom System) สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และได้มีการผลิตชิ้นส่วน ประกอบเครื่องตัดหญ้าและชิ้นส่วนประกอบ รถแทรกเตอร์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ทั้งนี้ในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ บริษัทได้มีการบริการออกแบบและจัดหาแม่พิมพ์ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน