แบบฟอร์มสมัครงาน

**กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง

ตำแหน่งงาน *
เงินเดือนที่ต้องการ  บาท

ประวัติส่วนตัวผู้สมัคร

ชื่อ - สกุล *
ที่อยู่ *
เบอร์โทรศัพท์ * E - mail *
วันเดือนปีเกิด        เพศ ชาย หญิง
สถานภาพสมรส โสด สมรส หย่าร้าง
ส่วนสูง / น้ำหนัก ส่วนสูง ซม. น้ำหนัก กก.
เชื้อชาติ/ศาสนา เชื้อชาติ ศาสนา
สถานภาพทางการทหาร
แทรกภาพ ไฟล์ภาพ (30 KB, jpg)
  **ชื่อรูปควรเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หากมีรูปถ่ายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ประวัติการศึกษา / ความสามารถพิเศษ

จบการศึกษาจาก ปีที่จบการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย
 
จบการศึกษาจาก ปีที่จบการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย
 
1. ภาษาอังกฤษ ระดับ ดีมาก ดี พอใช้
2. ภาษา (ระบุ). ระดับ ดีมาก ดี พอใช้
3. ภาษา (ระบุ) ระดับ ดีมาก ดี พอใช้
 
สามารถขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์/รถจักรยานยนต์
ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์/รถจักรยานยนต์
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงาน(ปี)
บริษัท 1
เริ่มงานวันที่ ถึงวันที่
ตำแหน่ง เงินเดือน บาท
รายละเอียดงานที่ทำ
 
ประสบการณ์ทำงาน(ปี)
บริษัท 2
เริ่มงานวันที่ ถึงวันที่
ตำแหน่ง เงินเดือน บาท
รายละเอียดงานที่ทำ
  ฉันได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
 
 
 

ตำแหน่งที่น่าสนใจ

Jig & Mold Technician 1 ตำแหน่ง
CAD/CAM Technician 1 ตำแหน่ง
Assistant IT Manager 1 ตำแหน่ง
IT Officer 1 ตำแหน่ง
CNC Technician 1 ตำแหน่ง
CNC Supervisor 1 ตำแหน่ง
ช่างปั้นงานหล่อ 1 ตำแหน่ง
QC Engineer 1 ตำแหน่ง
ช่างซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ 1 ตำแหน่ง
Export Sales Engineer 1 ตำแหน่ง
Assistant Accounting Manager 1 ตำแหน่ง
Mold Engineer / Leader 1 ตำแหน่ง
HRD Specialist 1 ตำแหน่ง
Design Engineer 1 ตำแหน่ง
Production Operator 10 ตำแหน่ง
QC Operator 5 ตำแหน่ง
Diecasting Supervisor / Assistant Manager 1 ตำแหน่ง

อีกหนึ่งช่องทาง ท่านสามารถส่งใบสมัครมาได้ทางไปรษณีย์

แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3/14 หมู่ 2 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ บ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย ระยอง 21120