ติดต่อแผนกต่างๆ
ฝ่ายขาย

คุณเกียรติภูมิ ภูมินันท์

เบอร์ติดต่อ : +66 33-010-701 ถึง 5 ต่อ 104

อีเมล์ : sales@sankothai.net

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณพีระพัฒน์ แก้วจำรูญ

เบอร์ติดต่อ : +66 33-010-701 ถึง 5 ต่อ 153

อีเมล์ : ac@sankothai.net

แผนกวางแผน-จัดส่ง

คุณปรียานุช น่วมพิทักษ์ 

เบอร์ติดต่อ : +66 33-010-701 ถึง 5 ต่อ 123

อีเมล์ : pc1@sankothai.net

แผนกจัดซื้อ

คุณบุษกร ดวงใจ

เบอร์ติดต่อ : +66 33-010-701 ถึง 5 ต่อ 117

อีเมล์ : sct4@sankothai.net

แผนกทรัพยากรบุคคล

คุณพิมพร ชากิจดี

เบอร์ติดต่อ : +66 33-010-701 ถึง 5 ต่อ 131

อีเมล์ : hr@sankothai.net

แบบฟอร์มติดต่อ

 
 
 
 
 
ฉันได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
 
เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้