กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
01.01.2563
สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี ๒๕๖๓
26.10.2562
โครงการ “ปลูกหญ้าทะเล ปล่อยเต่า ฟื้นฟูชายฝั่งทะเลตะวันออก” (ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓) ประจำปี ๒๕๖๒
26.03.2562
กิจกรรม ออกบูชตามโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย ระยอง ปี ๒๕๖๒
11.01.2563
สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี ๒๕๖๒
15.12.2561
กิจกรรม "สนับสนุนโครงการเสริมขวัญแบ่งปันรอยยิ้มฯ โรงพยาบาลระยอง"
22.06.2561
กิจกรรม "ผ้าป่ารีไซเคิล"
09.03.2561
กิจกรรมปลูกปะการังและปล่อยปูม้าคืนสู่ทะเล (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2)
13.01.2561
สนับสนุนงานประชุมใหญ่สามัญของอบต.หนองบัวประจำ ปี ๒๕๖๐
12.01.2561
สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี ๒๕๖๑
13.01.2560
คุณรุจิรัตน์ สราญฤทธิชัย ผู้จัดการแผนก CSR และทีมงานCSR ตัวแทนของบริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบของขวัญของรางวัลให้กับอบต.หนองบัวและโรงเรียนละแวกใกล้เคียง จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองกรับ โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ และโรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560