กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
01.01.2563
สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี ๒๕๖๓
10.01.2557
สนับสนุนของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2557 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
10.01.2557
สนับสนุนของที่ระลึก (เสื้อโปโล จำนวน 15 ตัว) ให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ
30.11.2556
ร่วมกิจกรรม CSR กับสมาคม maiA - กิจกรรม เสียเหงื่อ เพื่อน้อง
07.11.2556
กิจกกรม บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ฟิลิปปินส์
23.09.2556
SDT ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระมนูญธรรมวัตร (หลวงพ่อสาคร มนูโญ)
19.09.2556
โครงการ บริจาคโลหิต SDT ร่วมกับชุมชน
11.09.2556
SANKO เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม
01.08.2556
SANKO สนับสนุนชั้นวางหนังสือพิมพ์แก่ชุมชนบ้านชากมะหาด
24.04.2556
กิจกรรมจัดบูธกับอบต. หนองบัวในโครงการ อบต.เคลื่อนที่ โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน
08.02.2556
กิจกรรม ที่ 7 : ร่วมโครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • กิจกรรมภายในองค์กร