กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
01.01.2563
สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี ๒๕๖๓
18.12.2559
บริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสหกรณ์ซังโกะไทย จำกัด ร่วมสนับสนุนของที่ระลึกผ้าห่ม จำนวน 20 ผืน ให้แก่สมาชิกกองทุนฯ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
29.10.2559
พนักงานบริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสหกรณ์ซังโกะไทย จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการทอดกฐินสามัคคี เพื่อก่อสร้างมหาเจดีย์พุทธคยา (จำลองจากประเทศอินเดีย) และสร้างถนนขึ้นสู่สถานที่ก่อสร้างมหาเจดีย์พุทธคยา
22.10.2559
บริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสหกรณ์ซังโกะไทย จำกัด บริจาคสิ่งของ อาทิ ผ้าก็อต 50 กล่อง ถุงมือยาง 50 กล่อง และสุราขาว 40 ดีกรี จำนวน 5 ลัง เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย
20.10.2559
บริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
08.09.2559
บริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมการออกบูช เพื่อประชาสัมพันธ์โรงงานและร่วมสนับสนุนกิจกรรมการจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
26.08.2559
บริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมปลูกปะการังจำนวน 30 ก้อนด้วยวิธีการอนุรักษ์ปะการังแบบยั่งยืน
01.07.2559
บริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรม CSR ลูกค้าก๊าซธรรมชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมและผลิตไฟฟ้าใช้เอง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
18.03.2559
รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากการเข้าร่วมโครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ
26.02.2559
กิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี ปี ๒๕๕๙ งาน ๑๐๐ ปีสหกรณ์ไทย ร้อยใจสหกรณ์ระยอง
24.02.2559
กิจกรรมบริจาคโลหิต ปี ๒๕๕๙ งาน ๑๐๐ปีสหกรณ์ไทย ร้อยใจสหกรณ์ระยอง
  • กิจกรรมภายในองค์กร