กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
01.01.2563
สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี ๒๕๖๓
08.01.2559
มอบของขวัญงานวันเด็ก ปี 2559
30.10.2558
โครงการวัดสร้างสุข ครั้งที่ 4
09.10.2558
โครงการวัดสร้างสุข ครั้งที่ 3
15.05.2558
โครงการวัดสร้างสุข ครั้งที่ 2
13.03.2558
โครงการวัดสร้างสุข ครั้งที่ 1
09.01.2558
มอบของขวัญงานวันเด็ก ปี 2558
22.12.2557
มอบปฏิทินเก่าและนิตสารที่ไม่ใช้แล้วให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
22.12.2557
มอบฝาดึงและฝาขวดน้ำดื่มอลูมิเนียม เพื่อเข้าร่วมโครงการขาเทียมพระราชทาน ของมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
18.12.2557
มอบกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว เข้าร่วมโครงการหลังคาสีเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก
02.11.2557
สนับสนุนเลี้ยงอาหารงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างอุโบสถหลังใหม่
  • กิจกรรมภายในองค์กร