กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
01.01.2563
สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี ๒๕๖๓
30.10.2557
สนับสนุนการจัดงานเลี้ยงสังสรรศิษย์เก่า "ผูกพันวันเก่า สู่เหย้า75ปี ฟ้า-ชมพู"
15.08.2557
ร่วมบริจาคเงินเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)
14.08.2557
สนับสนุนการสร้างรั้วของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านหนองกรับ
01.08.2557
จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน
20.06.2557
ร่วมปลูกป่าในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและพลังงานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2
17.04.2557
สนับสนุนจัดงานประเพณีสงกรานต์และแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2557
09.04.2557
สนับสนุนของที่ระลึกในการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2557
16.02.2557
สนับสนุนการจัดงานชกมวยการกุศล "ศึกละหารใหญ่การกุศล"
25.01.2557
สนับสนุน บัตรชมการแสดงลำตัด คณะหวังเต๊ะ
23.01.2557
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดสร้างต่อเติมอาคารห้องทันตกรรม
  • กิจกรรมภายในองค์กร