ที่อยู่และแผนที่บริษัท
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(สำนักงานใหญ่)
3/14 หมู่ 2 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
บ้านค่าย-บ้านบึง ตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านค่าย ระยอง 21120
โทรศัพท์ : +66 33-010-701,
+66 33-010-702, +66 33-010-703, +66 33-010-704, +66 33-010-705
โทรสาร : +66 33-010-706,
+66 33-010-707, +66 33-010-708
สำนักงาน กรุงเทพฯ
(เลขานุการบริษัทและ
นักลงทุนสัมพันธ์)
65/26 ชั้น 2
ถ. พระราม9 ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310.
โทรศัพท์ : +66 26-122-311