ข่าวอุตสาหกรรม
15.11.2563
ความคืบหน้าการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ปี 2562
15.01.2563
ข้อกำหนดและมาตรฐานสากลสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
09.01.2563
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
18.12.2562
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ประจำเดือน มกราคม 2563
02.12.2562
‘สุริยะ` ตั้งกรรมการยานยนต์ไฟฟ้า เสนอ ‘สมคิด` 3 เดือน
27.11.2562
สถาบันยานยนต์พัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ก้าวสู่การเป็น “องค์กรกำหนดมาตรฐาน ประเภทขั้นสูง”
26.11.2562
สถาบันยานยนต์พัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ก้าวสู่การเป็น “องค์กรกำหนดมาตรฐาน ประเภทขั้นสูง”
26.11.2562
Autonomous Vehicle - ยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ
26.11.2562
Connected Vehicle - การเชื่อมต่อยานยนต์กับสิ่งต่าง ๆ
26.11.2562
Shared Mobility - การใช้ยานพาหนะร่วมกัน
21.11.2562
ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไตรมาสที่3/2562