กิจกรรมภายในองค์กร
28.11.2563
นัดพบแรงงาน Co-Payment ระยอง
29.10.2558
จัดกิจกรรมวัน Safety Energy & CSR Day ประจำปี 58
26.10.2558
การจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 58 ของแผนก CSR
22.07.2558
คุณรัฐวัฒน์ ศุขสายชล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พูดคุยกับพนักงาน
30.06.2558
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้นภายในโรงงาน
09.04.2558
กิจกรรม Happy Society ซังโกะปันรักให้โลก
09.04.2558
กิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ - บาดทะยัก เฉลิมพระเกียรติ
07.04.2558
กิจกรรม "ผู้บริหารพบพนักงาน" เพื่อประกาศเจตนารมย์ในการปรับปรุงซังโกะให้เป็น "โรงงานแห่งความสุข"
เม.ย 2014 - มี.ค 2558
ร่วมยินดีกับทีมงาน Q and D (Quality and Delivery) หรือฝ่ายผลิตทั้งหมด รวมทั้งฝ่าย PC , WH และ MT
01.01.2558
SANKO HAPPY NEW YEAR 2015
26.12.2557
จัดอบรมหลักสูตร "5ส โครงการวัดสร้างสุข กับการประยุกต์ใช้ในโรงงาน"
  • กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์