กิจกรรมภายในองค์กร
23.08.2564
SANKO ร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโควิดชีวิตปลอดภัย
25.12.2558
กิจกรรมงานปีใหม่ SANKO HAPPY NEW YEAR 2016
30.11.2558
แผนก EHS จัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2558
26.11.2558
แผนก EHS จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปี 2558
29.10.2558
จัดกิจกรรมวัน Safety Energy & CSR Day ประจำปี 58
26.10.2558
การจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 58 ของแผนก CSR
22.07.2558
คุณรัฐวัฒน์ ศุขสายชล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พูดคุยกับพนักงาน
30.06.2558
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้นภายในโรงงาน
09.04.2558
กิจกรรม Happy Society ซังโกะปันรักให้โลก
09.04.2558
กิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ - บาดทะยัก เฉลิมพระเกียรติ
07.04.2558
กิจกรรม "ผู้บริหารพบพนักงาน" เพื่อประกาศเจตนารมย์ในการปรับปรุงซังโกะให้เป็น "โรงงานแห่งความสุข"
  • กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์