กิจกรรมภายในองค์กร
09.04.2558
กิจกรรม Happy Society ซังโกะปันรักให้โลก

"บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Happy Society ซังโกะปันรักให้โลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Happy Workplace โดยรับบริจาค และรวบรวมเสื้อผ้า และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ไปให้แก่มูลนิธิกระจกเงา เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ยากไร้ต่อไป"