กิจกรรมภายในองค์กร
22.07.2558
ผู้บริหารพบพนักงาน

คุณรัฐวัฒน์ ศุขสายชล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พูดคุยกับพนักงาน ในกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา