กิจกรรมภายในองค์กร
เม.ย 2014 - มี.ค 2558
ข่าวดี มาอีกแล้ว Q & D Award

ร่วมยินดีกับทีมงาน Q&D (Quality and Delivery) หรือฝ่ายผลิตทั้งหมด รวมทั้งฝ่าย PC , WH และ MT ในการร่วมกันจัดทำกิจกรรมปรับปรุงด้านคุณภาพและการจัดส่ง (The QD Improvement Activity) ในช่วงเดือนเมษายน 2014 ถึง มีนาคม 2015 โดยทางบริษัทซังโกะฯ ได้ส่งตัวแทนทีมงาน นางสาววาสนา เลิศอมรมีสุข เป็นผู้นำเสนอผลงาน และนายชิเกฮิโร คัตซูโมโต ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมนี้ด้วย โดยเป้าหมายในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ มี 3 หัวข้อ ได้

เป้าหมาย ผลลัพย์
การปรับปรุงจำนวนชิ้นงาน NG <= 4,600 ppm 2,023 ppm
การปรับปรุง % NG <= 1.0% 0.4%
การปรับปรุงการส่งงานตามแผนจัดส่ง >= 90% 91.81%