กิจกรรมภายในองค์กร
26.11.2558
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2558

แผนก EHS จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปี 2558 ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งหมด ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 7.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมมรกต อาคารศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้พนักงาน ได้รับการตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของงานในแต่ละงาน รวมทั้งตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงก่อนเริ่มงานด้วย ดังต่อไปนี้

 1. ตรวจร่างกายทั่วไป
 2. วัดความดันโลหิต
 3. ความสมบูรณ์เม็ดเลือด
 4. ตรวจสมรรถภาพการได้ยินAUDIO
 5. ตรวจสมรรถภาพปอดSPIRO
 6. โคเลสเตอรอล ไตรกลีนเซอร์ไลต์และไขมัน
 7. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของไตBUN
 8. เอ็กซเรย์ทรวงอกระบบดิจิตอล
 9. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด
 10. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจEKG
 11. ตรวจสายตาคอมพิวเตอร์
 12. ตรวจสมรรถภาพการทำงานตับSGOT

ซึ่งในการตรวจสุขภาพในปีนี้ โรงพยาบาลบางประกอกได้เข้ามาให้บริการในครั้งนี้ด้วย