กิจกรรมภายในองค์กร
30.11.2558
กิจกรรมซ้อมหนีไฟประจำปี 2558

แผนก EHS จัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2558 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมมรกต อาคารศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ในเรื่องการฝึกอพยพผู้บาดเจ็บจากการประสบอุบัติเหตุและฝึกการซ้อมหนีไฟ โดยวิทยากรครูฝึกป้องกันฯ คุณมานะ ผิวอ่อนและคณะเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย อบต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง