กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
24.04.2556
กิจกรรมจัดบูธกับอบต. หนองบัวในโครงการ อบต.เคลื่อนที่ โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน

SANKO ร่วมจัดบูธกับอบต. หนองบัวในโครงการ "อบต.เคลื่อนที่ โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดระยอง และ โครงการอบจ.พบประชาชน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556

ณ วัดนองกรับ หมู่ 3 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง