กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
01.08.2556
SANKO สนับสนุนชั้นวางหนังสือพิมพ์แก่ชุมชนบ้านชากมะหาด

SANKO สนับสนุนชั้นวางหนังสือพิมพ์แก่ชุมชนบ้านชากมะหาด ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556