กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
11.09.2556
SANKO เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม

SANKO เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (Flagship Project) กับกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2556
คุณรัฐวัฒน์ ศุขสายชล รับโล่รางวัล CSR-DIW (ระดับ 2)

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 56 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี