กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
19.09.2556
โครงการ บริจาคโลหิต SDT ร่วมกับชุมชน

SDT ร่วมกับสำนักงานเหล่าสภากาชาดจังหวัดระยองและโรงพยาบาลระยอง รับบริจาคโลหิตจากพนักงานและชุนใกล้เคียง จำนวนผู้บริจาคโลหิตทั้ง 97 ราย คิดเป็นปริมาณ 42,650 ซีซี

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 56 ณ ห้องมรกต ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้