กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
23.09.2556
SDT ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระมนูญธรรมวัตร (หลวงพ่อสาคร มนูโญ)

SDT ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พระมนูญธรรมวัตร(หลวงพ่อสาคร มนูโญ) เกจิอาจารย์ชื่อดังบ้านหนองบัว

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 ณ วัดหนองกรับ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง