กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
30.11.2556
ร่วมกิจกรรม CSR กับสมาคม maiA - กิจกรรม เสียเหงื่อ เพื่อน้อง

บริษัท ซังโกะฯ ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)และบริษัทที่จดทะเบียนใน maiA จำนวน 10 บริษัท จัดทำกิจกรรมทาสีห้องสมุดและบริจาคหนังสือให้แก่ห้องสมุด ในโครงการ "เสียเหงื่อ เพื่อน้อง" ณ โรงเรียนไกรลาศศึกษา จังหวัดปทุมธานี เวลา 9.00 - 15.00 น. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 โดยตัวแทนบริษัทฯ จำนวน 8 คน ได้ร่วมบริจาคหนังสือเรียนและหนังสืออ่านเล่น จำนวน 5 กล่องและทาสีภายนอกของห้องพักครูและห้องเรียนจำนวน 5 ผนัง