กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
23.01.2557
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดสร้างต่อเติมอาคารห้องทันตกรรม

ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดสร้างต่อเติมอาคารห้องทันตกรรม (ห้องฟัน) และห้องประชุม รพ.สต.บ้านหัวชวด
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 ณ วัดปทุมาวาส (หัวชวด) หมู่ 6 ตำบลหนองบัว บ้านค่าย ระยอง