กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
16.02.2557
สนับสนุนการจัดงานชกมวยการกุศล "ศึกละหารใหญ่การกุศล"

สนับสนุนการจัดงานชกมวยการกุศล "ศึกละหารใหญ่การกุศล" เพื่อหารายได้มอบเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองฆ้อและโรงเรียนบ้านคลองขนุน จำนวน 2,000 บาท
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดละหารใหญ่ ต. หนองบัว อ.บ้านค่าย จ. ระยอง