กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
09.04.2557
สนับสนุนของที่ระลึกในการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2557

สนับสนุนของที่ระลึกในการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2557 มูลค่า 2,000 บาท
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดหนองกรับ หมู่ 3 หนองบัว บ้านค่าย ระยอง