กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
17.04.2557
สนับสนุนจัดงานประเพณีสงกรานต์และแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2557

สนับสนุนจัดงานประเพณีสงกรานต์และแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 จำนวน 2,000 บาท
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 ณ สนามโรงเรียนบ้านมาบป่าหมาบ หมู่ 5 ต.หนองบัว บ้านค่าย ระยอง