กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
20.06.2557
ร่วมปลูกป่าในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและพลังงานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2

ร่วมปลูกป่าในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและพลังงานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 2
วันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว บ้านค่าย ระยอง