กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
01.08.2557
จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน

จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน ชื่อโครงการ "จิตอาสา ทำความสะอาดวัด" งบประมาณ 2,750 บาท
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ วัดปิบผลิวนาราม หมู่ 8 ต.หนองบัว บ้านค่าย ระยอง