กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
15.08.2557
ร่วมบริจาคเงินเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)

ร่วมบริจาคเงินเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จำนวน 5,000 บาท
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ สนามโรงเรียนบ้านมาบป่าหมาบ หมู่ 5 ต.หนองบัว บ้านค่าย ระยอง