กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
30.10.2557
สนับสนุนการจัดงานเลี้ยงสังสรรศิษย์เก่า "ผูกพันวันเก่า สู่เหย้า75ปี ฟ้า-ชมพู"

สนับสนุนการจัดงานเลี้ยงสังสรรศิษย์เก่า "ผูกพันวันเก่า สู่เหย้า75ปี ฟ้า-ชมพู" เป็นเงิน 2,400 บาท เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดหนองกรับ บ้านค่าย ระยอง