กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
18.12.2557
มอบกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว เข้าร่วมโครงการหลังคาสีเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก

มอบกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว เข้าร่วมโครงการหลังคาสีเขียว เพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก เพื่อรีไซเคิลทำเป็นหลังคาและโต๊ะ-เก้าอี้ ให้กับน้องที่ขาดแคลน จำนวน 55 กิโลกรัม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 โดยส่งมอบผ่าน ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขาระยอง