กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
15.05.2558
โครงการวัดสร้างสุข ครั้งที่ 2

โครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ
ดำเนินการโดยบริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวัดปิบผลิวนาราม
รายงานกิจกรรม รวมพลัง สร้างสัปปายะ ครั้งที่ 2

โครงการนี้ทำต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว โดยเข้าไปทำสัปปายะ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ตึกปฏิบัติธรรม 4 ชั้น วัดปิบผลิวนาราม ซึ่งพื้นที่ดำเนินการครั้งนี้ได้แก่

  1. ตึกปฏิบัติธรรม 4 ชั้น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นกระเบื้องที่เปื้อนคราบตะไคร้ ฝุ่นเศษยางของไม้ และใบไม้เกลื่อนบริเวณพื้นที่ที่เป็นดาดฟ้าหรือระเบียงปฏิบัติธรรม
  2. บริเวณพื้นที่โดยรอบของตึกปฏิบัติธรรม ซึ่งจะมีเศษใบม้ปกคลุมหนาทึบ