กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
26.02.2559
กิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี ปี ๒๕๕๙ งาน ๑๐๐ ปีสหกรณ์ไทย ร้อยใจสหกรณ์ระยอง

พนักงานบริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ซังโกะไทย จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมแข่งกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงาน ๑๐๐ ปีสหกรณ์ไทย ร้อยใจสหกรณ์ระยอง โดยมีคุณรุจิรัตน์ สราญฤทธิชัย ผู้จัดการแผนก CSR และ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้นำพนักงานจำนวน ๕ ราย เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ผลการแข่งขันทีมสีส้มของสหกรณ์ออมทรัพย์ซังโกะไทย จำกัด ได้รางวัลคะแนนรวมทุกประเภทกีฬา ลำดับที่ ๒ และนักกีฬาของบริษัทฯได้รับรางวัลเหรียญทอง ๑ ประเภทและเหรียญเงิน๔ ประเภท ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยอง เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙