กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
01.07.2559
ร่วมกิจกรรมปลูกฝายชะลอน้ำ ณ ห้วยมะหาด

บริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรม CSR ลูกค้าก๊าซธรรมชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมและผลิตไฟฟ้าใช้เอง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในกิจกรรมปลูกฝาย ณ ห้วยมะหาด โดยชมการสาธิตวิธีการทำฝายชะลอน้ำ จากนั้นขึ้นรถทหาร GMC เข้าพื้นที่และร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 10 จุด ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ บ้านห้วยมะหาด อ.บ้านฉาง จ.ระยอง