กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
26.08.2559
กิจกรรมปลูกปะการัง

บริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมปลูกปะการังจำนวน 30 ก้อนด้วยวิธีการอนุรักษ์ปะการังแบบยั่งยืน โดยการใช้หินฟอสซิลหล่อด้วยปูนซีเมนต์มาเป็นแท่นฐานปลูก เพราะหินปูนนี้สามารถย่อยสลายได้โดยน้ำทะเลกัดกร่อน และตัวปะการังเองยังสกัดเอาหินปูนนี้ไปสร้างเป็นโคโลนีของตัวมันเอง นั่นคือพอปะการังค่อยๆ โตขึ้น ก้อนหินปูนนี้จะค่อยๆ ย่อยสลายไปเอง ณ เกาะไก่เตี้ย เขตอนุรักษ์ปะการังเขากวาง หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559