กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
08.09.2559
ร่วมจัดบูชในกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

บริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมการออกบูช เพื่อประชาสัมพันธ์โรงงานและร่วมสนับสนุนกิจกรรมการจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษาท้องถิ่น ณ โรงเรียนวัดปทุมาวาส อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559