กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
22.10.2559
บริจาคสิ่งของให้กับโรงพยาบาลสะเก็ดเงิน จันทบุรี

บริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสหกรณ์ซังโกะไทย จำกัด บริจาคสิ่งของ อาทิ ผ้าก็อต 50 กล่อง ถุงมือยาง 50 กล่อง และสุราขาว 40 ดีกรี จำนวน 5 ลัง เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย โดยมีนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าช้าง ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและให้การรักษาผู้ป่วยเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้การให้บริการรักษา จะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงแต่ตั้งตู้รับบริจาคสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาที่จะช่วยเหลือเท่านั้น ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 11.30 น. ณ เทศบาลเมืองท่าช้าง ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี