กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
29.10.2559
ทอดกฐินสามัคคีวัดปิบผลิวนาราม ประจำปี 59

พนักงานบริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสหกรณ์ซังโกะไทย จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการทอดกฐินสามัคคี เพื่อก่อสร้างมหาเจดีย์พุทธคยา (จำลองจากประเทศอินเดีย) และสร้างถนนขึ้นสู่สถานที่ก่อสร้างมหาเจดีย์พุทธคยา นอกจากนี้ยังนำข้าวเหนียวเหลืองหน้าปลาย่างและน้ำโอลี้ยงมาเลี้ยงผู้มาร่วมงานบุญด้วย ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 12.59 น. ณ วัดปิบผลิวนาราม ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง