กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
18.12.2559
สนับสนุนของที่ระลึกในการประชุมใหญ่ประจำปี 2559 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองบัว

บริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสหกรณ์ซังโกะไทย จำกัด ร่วมสนับสนุนของที่ระลึกผ้าห่ม จำนวน 20 ผืน ให้แก่สมาชิกกองทุนฯ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองบัว ในวันที่ 18 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ลานกิจกรรมวิจิตรธรรมาภิรัต วัดละหารไร่ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง