ข่าวอุตสาหกรรม
05.07.2565
หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรประจำเดือน ธันวาคม 2565
05.08.2565
หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
05.08.2565
หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรประจำเดือน ตุลาคม 2565
02.08.2565
ค.ต.ป.อก. ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้า ATTRIC
27.07.2565
เหตุการณ์ไฟไหม้หรือการระเบิดของแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไร?
26.07.2565
ครม.เห็นชอบ เว้นอากรประกอบรถ EV - ลดภาษีประจำปีร้อยละ 80
25.07.2565
เดือนมิถุนายน 2565 ผลิตรถยนต์ 143,016 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.53
18.07.2565
เน็กซ์ โชว์โรงงานรถ EV ครบวงจรแห่งแรก จ่อบุกตลาดอาเซียน
12.07.2565
ฮอริษอน พลัส ซื้อที่ดินตั้งโรงงานผลิตรถอีวี ในพื้นที่อีอีซี
11.07.2565
Car Seat จำเป็นอย่างไร ?
11.07.2565
หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรประจำเดือน กันยายน 2565 (ออนไลน์)