กิจกรรมภายในองค์กร
27.11.2565
SANKO จัดกิจกรรม SANKO FUNRUN 2 "RUN FOR NEW LIFE"
27.12.2559
ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตร การทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกัน กิจกรรม Walk Rally
27.06.2559
กิจกรรมช่วงพักกลางวันของเดือนมิถุนายน สร้างความสนุกสนานและเสียงหัวเราะให้กับพนักงานในช่วงพักกลางวันได้เป็นอย่างดี
22.06.2559
กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน
10.04.2559
ได้รางวัลกันไปแล้วสาหรับเดือนมีนาคมที่ผ่านสาหรับรางวัล 5 ส แผนก Diecasting
08.04.2559
"สุข" สงกรานต์ กลับบ้านปลอดภัย กิจกรรมดีๆ ก่อนหยุดยาวช่วงสงกรานต์
07.03.2559
โครงการ Green Industry Level.๔ ครั้งที่ ๒
11.02.2559
โครงการ Green Industry Level.๔ ครั้งที่ ๒
05.02.2559
โครงการ Green Industry Level.๔ ครั้งที่ ๑
26.12.2558
กิจกรรมงานปีใหม่ SANKO HAPPY NEW YEAR 2016
26.12.2558
กิจกรรมงานปีใหม่ SANKO HAPPY NEW YEAR 2016
  • กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์