กิจกรรมภายในองค์กร
13.02.2557
ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการตำรวจ

ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีตำแหน่งสูงขึ้น และต้อนรับข้าราชการตำรวจที่มารับตำแหน่งใหม่ ณ สถานีตำรวจภูธรหนองกรับ
วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 18.00 น. ณ สถานีตำรวจภูธรหนองกรับ