กิจกรรมภายในองค์กร
21,24.02.2557
ความรู้ เรื่อง "กิจกรรม 5 ส"

ผู้จัดการโรงาน คุณประถม ต่อทีฆะ ให้ความรู้และเน้นย้ำการสร้างจิตสำนึกในความสำคัญของ กิจกรรม 5 ส เพื่อเน้นย้ำให้หัวหน้างานและพนักงานฝ่ายผลิตทุกคนปฏิบัติให้เป็นประจำ แบ่งการอบรมออกเป็น 2 รอบ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน

  • รอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557
  • รอบที่ 2 วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

ณ ห้องประชุม มรกต ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ บริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)