ข่าวอุตสาหกรรม
27.11.2564
โครงการการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
24.11.2563
บีโอไอสนับสนุนไทย ขึ้นแท่นฐานผลิตยานยนต์แบตเตอรี่
24.11.2563
กระทรวงอุตฯ จับมือ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ผลักดันการพัฒนาบุคลากรยานยนต์สมัยใหม่
10.11.2563
3 ประเทศ ลงนามข้อตกลงฯ ผลิตภัณฑ์ยานยนต์อาเซียนฉลุย หนุนส่งออกยานยนต์ไทย-อาเซียน
07.11.2563
นายกฯ ดันไทยเป็นฐานผลิตอุตฯยานยนต์ไฟฟ้า-บีโอไอพร้อมส่งเสริมการลงทุน
29.10.2563
คณะกรรมการบริหารฯ AHRDA of DSD ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
27.10.2563
สถาบันยานยนต์ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรมในมาตรฐานพิเศษชะลอการว่างงาน
22.10.2563
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในช่วงเปลี่ยนผ่าน
22.10.2563
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมคมนาคมขนส่งแห่งอนาคตกับการพัฒนาผู้ประกอบการไทย
15.10.2563
การกำหนดมาตรฐานการปล่อยสารมลพิษ EURO 5 และ EURO 6
07.10.2563
การทดสอบจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้งานบนถนนสาธารณะ